Musikmiljøet i et corona-ramt Danmark

Tekst: Jakob Wandam

Indsatsen mod spredning af coronavirus og COVID-19 påvirker de fleste og rammer ikke mindst musikbranchen. Torsdag den 12. marts vedtog folketinget et forbud mod forsamlinger af mere end 100 personer med mulighed for at justere antallet yderligere ned. Samtidig opfordres enhver til at holde afstand til andre mennesker og minimere fysisk kontakt. Det har medført, at så godt som al koncertaktivitet er ophørt.

De mange aflysninger og udskydelser har naturligvis alvorlige konsekvenser for musikere, spillesteder og arrangører, som i nogle tilfælde risikerer at stå helt uden indtægter.

Dialog med myndighederne

Fagforeningen Dansk Musiker Forbund er i dialog med myndighederne angående situationen og skriver blandt andet følgende på deres hjemmeside (her):

”Vi sendte i går [lørdag den 14. marts, red.] vigtige tal vedrørende omfanget af de mange aflysninger, der har ramt vore medlemmer til Kulturministeriet. Og jeg har en klar forventning om, at Kulturministeriet arbejder for, at I medlemmer kan blive omfattet af nogle af regeringens mange nødhjælpspakker,” siger Dansk Musiker Forbunds formand, Anders Laursen, og fortsætter:

”Samtidig arbejder vi også på, at dagpenge-, sygedagpenge- og kontanthjælpsregler bliver lempet, så de – den akutte situation taget i betragtning – kan komme jer freelancemusikere og også selvstændige til gode.”

Dansk Musiker Forbund opfordrer til, at man som musiker kontakter forbundet for at få individuel rådgivning, hvis ens arrangementer er ramt af forbuddet.

Spillestederne

Spillestederne er i et vist omfang allerede lovet en grad af kompensation. Tirsdag den 10. marts lancerede regeringen en hjælpepulje på 91 millioner kroner, som spillesteder kan søge kompensation fra for aflyste arrangementer – en pulje, som fredag blev godkendt af EU-Kommissionen. Den økonomiske støtteordning krævede EU’s godkendelse, da ordningen påvirker konkurrenceforholdene.

Da puljen blev bragt på banen, var 100-personersforbuddet imidlertid endnu ikke en realitet. På daværende tidspunkt var der tale om en opfordring til at aflyse arrangementer med over 1000 deltagere, og som det er præsenteret, kan midlerne i hjælpepuljen alene søges som kompensation for arrangementer med 1000+ deltagere eller for arrangementer for særligt udsatte grupper, f.eks. ældre.

Det betyder altså umiddelbart, at koncerter for færre end 1000 gæster – og det vil jo nok omfatte stort set alle bluesrelaterede musikarrangementer – ikke dækkes af puljen.

Sociale medier

Jake Green
Foto: Jakob Wandam

Mange musikere har som konsekvens af de manglende muligheder for live-optræden taget nye initiativer. Nogle benytter det tvungne eksil til at skrive, komponere og indspille, mens en del udnytter de muligheder, som de sociale medier stiller til rådighed. Det betyder, at der for eksempel streames koncerter via Facebook. Facebook-gruppen The Internet Busker (se her) er et af de steder, hvor musikere og fans deler og gør opmærksom på sådanne live-begivenheder og lignende. Og på streamingtjenesten Mixer kan man for eksempel se og høre danske Jake Green live (se her).

Ønsker man at støtte de mange musikere, som lige nu er ramt af forsamlingsforbuddet, er det naturligvis altid en mulighed at streame og ikke mindst købe deres musik og merchandise. Det kan samtidig gøres, mens man selv følger myndighedernes opfordringer og holder sig hjemme i sofaen. Desuden kan man overveje, om man har brug for at få refunderet eventuelle billetter til aflyste koncerter.

Bluesnews.dk opfordrer til, at vi alle hjælper hinanden til at sikre, at der også findes et levedygtigt musikmiljø, når mere normale vilkår indfinder sig igen.

Derudover anmoder vi naturligvis vore læsere om at følge myndighedernes anvisninger og om passe på sig selv og ikke mindst på hinanden.

NB! Bluesnews.dk’s koncertkalender (se her) er i sagens natur p.t. behæftet med stor usikkerhed. Vi har ikke mulighed for at kontrollere, præcis hvilke koncerter der er aflyst eller udskudt, men man bør som udgangspunkt antage, at dagsaktuelle arrangementer ikke finder sted.