Boganmeldelse: Marie B. Trout: The blues. Why it still hurts so good (Yakkabiz Publishers)

Af Jakob Wandam

Marie Brændgaard Trout har undersøgt, hvorfor bluesmusikkens primære publikum i dag er hvide baby-boomere. Det er der kommet denne bog ud af, som er en bearbejdning af hendes ph.d.-afhandling.

Og ja, for nu at få det af vejen, Marie B. Trout er gift med – og manager for – bluesrock-musikeren Walter Trout.

Blueslitteraturen er rig på bøger om bluesens opståen og udvikling, lige som genrens musikteori er grundigt beskrevet. Den sociologiske vinkel, som Marie B. Trout anlægger i The blues, er mindre udfoldet – i hvert fald hvis man ser bort fra bluesens formative år, som Trout gør med sit fokus på hvide, midaldrende bluesfans. Hun kalder dem blues boomers.

Gennem en kombination af spørgeundersøgelser og dybdegående interviews har hun spurgt ind til blues boomer’nes forhold til musikken. De svarer blandt andet, at bluesen giver dem en ”modgift” mod en overfladisk og svært gennemskuelig verden, som de føler sig afskåret fra. Bluesen er autentisk og giver fansene et trygt miljø, hvor de kan have det sjovt og interagere med hinanden.

Samtidig er bluesmusikken en måde at udtrykke komplekse følelser for en generation, der er vokset op i skismaet mellem forældregenerationens idealer om følelsesundertrykkelse og nedbrydningen af sociale konventioner.

For den moderne bluesfan handler musikken dog snarere om nydelse og sjov, om end de adspurgte kategorisk priser bluesens katarsiske egenskaber. Disse egenskaber er dog afhængige af såvel de optrædendes grad af musikalsk ”ærlighed” som lytterens vilje og evne til at ”give slip.”

Bluesfansene beskriver bluesmiljøet som åbent og uprætentiøst og nærer generelt et ønske om at videregive bluesens gave til andre.

Marie B. Trouts The blues er selv et led i denne videreformidling og er bestemt interessant læsning – vi er nok også mange, der kan spejle os i bogens konklusioner. Er man vant til at læse engelske tekster, bør man ikke opleve de store vanskeligheder med bogens sprog.

Man skal dog være beredt på, at der er tale om videnskabeligt stof. Selv om The blues er redigeret med et bredere publikum for øje, er Marie B. Trout grundig og skærer ingen hjørner.

The blues. Why it still hurts so good udkom i 2017. 2. oplag blev trykt i 2018.